IDEA SERWISU - Wiele fundacji, organizacji nie wspiera się i nie współpracuje wzajemnie ze sobą, a mają te same cele, dla tych samych dzieci - WSPÓLNIE MOŻNA WIĘCEJ!


Międzynarodowy Dzień Telefonów Zaufania dla Dzieci 17. maja - także święto tego serwisu!
 
TELEFONY ALARMOWE
116111 - telefon alarmowy
116123 - telefon alarmowy
116000 - telefon alarmowy
116117 - telefon alarmowy
116006 - telefon alarmowy
112 ------ telefon alarmowy - i Pogotowia
800100100 - telefon alarmowy
800121212 - telefon alarmowy
800120289 - infolinia dla uzaleznionych
800339202 telefon infolinia dla bezdomnych
801120002 - telefon alarmowy
601100300 - telefon alarmowy GOPR
601100100 - telefon alarmowy WOPR
SMS - alarmowy
Kontakt
 

- DLA WEBMASTERÓW
- WSPÓŁPRACA


SMS - alarmowy

723986112
WARSZAWA


SMS-y  alarmowe powstają z myślą o głuchoniemych, teraz ludzie, którzy są świadkami przestępstw lub potrzebują pomocy, także mogą o nią skutecznie poprosić. 

Zasada to, przy prośbie pomocy, lub informacji drogą sms-ową należy podać podstawowe informacji o
sobie (imie nazwisko, wiek, dane), miejscu z jakiego się pisze (adres)

Oto odpowiedz na moją prośbę działania numeru tel. z możliwością wysłania SMS w razie pilnej potrzeby pomocy lub sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia.
723986112
Dotyczy m.st Warszawy, ale w razie braku innych możliwości można skorzystać

cytuje:

Straż Miejska m.st. Warszawy                      Warszawa, 16.04.2009 r.

ul. Czerniakowska 130/132

00-454 Warszawa

 

SM–WPR–0718–88/09

 

info116111@poczta.fm

 

 

 

 

            W związku z pytaniem w sprawie numeru telefonicznego „SMS DLA OSÓB GŁUCHONIEMYCH – 723986112” pod który to osoby głuchonieme mogą wysyłać wiadomość sms z zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia wykroczenia, informuję,
iż numer ten nie jest tzw. numerem alarmowym. W związku z tym każde połączenie lub też wiadomość sms wysłana pod wskazany numer obciąża daną osobę zgodnie z cennikiem przewidzianym przez jego operatora telekomunikacyjnego.

            Abonentem wskazanego numeru jest Straż Miejska m.st. Warszawy, która z uwagi na terytorialny zakres działalności, którym jest obszar administracyjny m.st. Warszawy, przyjmuje zawiadomienia oraz podejmuje interwencje na wskazanym terenie. Dlatego też
w przypadku wiadomości sms o podejrzeniu popełnienia wykroczenia wykraczającym poza wskazany zasięg terytorialny, zostanie ono przekazane właściwym służbom (Policji lub straży gminnej właściwej dla danego obszaru).

            Bezpłatnym numerem alarmowym, powszechnie dostępnym jest nr 986, pod który można zgłaszać wszelkie dostrzeżone nieprawidłowości związane z naruszeniem porządku lub spokoju publicznego na terenie m.st. Warszawy.

 

Zastępca Komendanta ds. Logistyki
   Straży Miejskiej m.st. Warszawy
            Danuta Cimaszewska

Za udzieloną odpowiedz przez Straż Miejską, serwis 116111.pl.tl  dziękuje.

GLIWICE

Informacja dla osób głuchoniemych i niesłyszących
 
Centrum Ratownictwa Gliwice uruchomiło możliwość powiadamiania służb ratunkowych przez osoby głuchonieme i niesłyszące za pomocą poczty elektronicznej. Do tej pory można było wezwać pomoc za pomocą faksu i wysyłając SMS-a. Gliwice są trzecim miastem w Polsce, które pomogło w ten sposób niepełnosprawnym.
 


(żródło - http://www.um.gliwice.pl)PRZEMYŚL

Od  26.01.2009r. Straż Miejska w Przemyślu
uruchomiła dla osób niesłyszących i słabosłyszących numer alarmowy SMS.

(016) 675 12 40

 

INSTRUKCJA W SPRAWIE SPOSOBU KORZYSTANIA Z NUMERU ALARMOWEGO SMS PRZEZ OSOBY, NIESŁYSZĄCE LUB SŁABO SŁYSZĄCE, POTRZEBUJĄCE POMOCY

 

Informacja dla niesłyszących lub słabo słyszących:

  1. Do celów alarmowych wprowadza się nr tel. (016) 675 12 40 dla zgłoszeń w postaci wiadomości SMS.
  2. Wiadomość SMS powinna zawierać: IMIĘ I NAZWISKO ORAZ ADRES ZGŁASZAJĄCEGO, MIEJSCE ZDARZENIA, KRÓTKI OPIS SYTUACJI ALARMOWEJ np: biją, ukradli, pomocy itp., (część z tych informacji osoby zainteresowane mogą wpisać w pamięci telefonu odpowiednio wcześniej).
  3. Osoba niesłysząca lub słabo słysząca (w miarę możliwości) powinna oczekiwać na przyjazd patrolu i podejść do strażników realizujących zgłoszenie.
  4. Informację o sposobie realizacji zgłoszenia, gdy istnieje taka możliwość, przekazuje zgłaszającemu patrol realizujący zgłoszenie, lub SMS-em zwrotnym dyżurny Straży Miejskiej.
  5. W przypadku braku możliwości porozumienia się ze zgłaszającym istnieje możliwość kontaktu z tłumaczem.

WROCŁAW
Dolny Śląsk

697-071-112
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu uruchomiła specjalną, policyjną linię telefoniczną, służącej do przesyłania SMS-ów, powiadamiających policjantów o potrzebie udzielenia Wam pomocy. Linia ta daje możliwość całodobowego kontaktu z dolnośląską policją.

Aby skorzystać z tej formy kontaktu należy:


1. w telefonie komórkowym wpisz wiadomość, np.: „potrzebuję pomocy policji. Jestem we Wrocławiu na ul. Tkackiej 9”,


2. wyślij wiadomość na policyjny numer specjalny 697-071-112,

3. wiadomość możesz przekazać też listem elektronicznym / tzw. e-mail/ na adres:

dyzurny@dolnoslaska.policja.gov.pl

4. jeżeli możesz wpisz w treść sms-a jak najwięcej informacji, np. jak się nazywasz, gdzie mieszkasz, jakiej potrzebujesz pomocy.
(żródło http://www.dolnoslaska.policja.gov.pl)

     ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZŁOŚLIWE LUB ŻARTOBLIWE ZGŁOSZENIA! (Kodeks wykroczeń)

Art. 65. §. 1. Kto ze złośliwości lub swawoli, chcąc wywołać niepotrzebną czynność fałszywym alarmem, informacją lub innym sposobem, wprowadza w błąd instytucję użyteczności publicznej albo inny organ ochrony bezpieczeństwa, porządku publicznego lub zdrowia, podlega karze aresztu ograniczenia wolności albo grzywny do 1.500 złotych.

 

§2. Jeżeli wykroczenie spowodowało niepotrzebną czynność można orzec nawiązkę do wysokości 1.000 złotych...czytaj więcej

(żródło - http://smprzemysl.pl)
 Internauto!
Jeśli znasz także służby, organizacje, które są zobowiązane do pomocy społeczeństwu i posiadają także numer tel pod który można pisać SMS-a (jako osoba głuchoniema) To proszę skontaktuj się z nami. Jeśli jesteś ciekaw jak to wygląda w Twoim mieście, sprawdź to i powiadom nas o tym proszę.

Dzisiaj stronę odwiedziło już 22 odwiedzający (153 wejścia) tutaj!
 
Polecane strony
Radio Gry i zabawy dla Dzieci
www.radiodzieciom.plJak się zachowywać w internecie, czyli:
NETYKIETA

zobacz jakie prawa posiada dziecko
PRAWA DZIECKAZespół Szkół Specjalnych 44 w Zabrzu
Gimnazjum - Podstawowa
dla Trudnej Młodzieży
ZGŁOŚ PEDOFILA !
SERWIS
StopPedofilom.pl
ZGŁOŚ Korupcje !
SERWIS
Policja.pl 
Projekt i realizacja w wykonaniu radiodzieciom.pl | kontakt |
Copyright 2009 - 2010 RADIODZIECIOM.PL. Wszystkie prawa zastrzeżone
.
statystyka
Security Check
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja